Piszą o nas

Piszą o nas

Nasze wysił­ki sta­ją się zauważalne. Znaleźliśmy się na liś­cie 60 firm budu­ją­cych pol­s­ki sek­tor fin­tech. Artykuł zamieszc­zony w branżowym ser­wisie cashless.pl pow­stał na pod­staw­ie anal­izy dzi­ałal­noś­ci firm, które wyko­rzys­tu­ją nowoczesne tech­nolo­gie i dzi­ała­ją w obszarze finan­sów. Zaprasza­my do lek­tu­ry:

https://www.cashless.pl/temat-dnia/2935-abecadlo-polskiego-fintechu-60-firm-ktore-zmieniaja-branze-finansowa-nad-wisla

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.