Wyjazd integracyjny 2017 — Gdynia

Wyjazd integracyjny 2017 — Gdynia

Tegoroczny wyjazd inte­gra­cyjny: tym razem jeszcze dalej na północ, do Gdyni.

Mając w pamię­ci ubiegłoroczną gehen­nę podróży samo­chodowej na Mazury, tym razem wsiedliśmy do Pen­dolino, które zgod­nie z obiet­nicą zawartą w rozkładzie w 3 godziny dowiozło nas nad morze.

Główną atrakcją była kon­tynu­ac­ja naszych ubiegłorocznych zma­gań na wodzie. Głęb­szej, zimniejszej i bardziej niespoko­jnej niż rok temu:-) W sobotę rano w gdyńskiej marinie czekały na nas dwa jachty pełnomorskie. Kole­jny raz mieliśmy szczęś­cie do żeglarskiej pogody, wiał moc­ny wia­tr i świeciło słońce, co poz­woliło nam wró­cić z opal­enizną jak z Kanarów, przy­na­jm­niej na twarzach;-)  Trasa wiodła na Hel, gdzie w taw­ernie czekał na nas świeży dorsz i inne przys­ma­ki. Potem nastąpiło lekkie prze­grupowanie załóg, część koleżeńst­wa wolała wró­cić na ląd najkrót­szą drogą, a resz­cie zach­ci­ało się żeglowa­nia na otwartym morzu. W drodze powrot­nej był jeszcze przys­tanek na kawę w sopock­iej marinie, a potem płynąc wzdłuż brzegu podzi­wial­iśmy kli­fy Kępy Redłowskiej. Ci, którym było mało wrażeń po zejś­ciu na ląd pos­zli się wysza­leć w pob­liskim wesołym miasteczku.

Następ­nego dnia nad­bał­ty­c­ki kli­mat przy­pom­ni­ał nam swo­je zwycza­jowe oblicze, zimne i mokre. Nie przeszkodz­iło to częś­ci z nas wskoczyć na row­ery. Po star­cie roz­padało się na dobre, leś­na ścież­ka poras­ta­ją­ca kli­fy była momen­ta­mi sporym wyzwaniem, ale wido­ki i sam­bu­ka z kawą po drodze okaza­ły się warte wysiłku.

Po połud­niu powrót do domów, i trady­cyj­na niespodzian­ka:-) Pen­dolino zamieniło się w zdekla­sowany pociąg pośpieszny. Już na star­cie miał 45 min­u­towe opóźnie­nie, które przez resztę podróży kon­sek­went­nie pow­ięk­szał. Jak­by tego było mało, kole­jarze zapom­nieli włączyć światło więc do Warsza­wy wjechal­iśmy w egip­s­kich ciem­noś­ci­ach. W przyszłym roku pozosta­je nam wypróbować trans­port lot­niczy;)

 

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.